Tìm Kiếm

1 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 1 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Con hãy để cho ngày hôm qua lui lại phía sau, và hãy mau bước vào ngày mới tuyệt vời, biết rằng ở đó chỉ toàn cái tốt nhất cho con, và hãy chờ đợi cho cái tốt nhất trồi lên từ đó. Con hãy thấy Bàn Tay Cha trong mọi sự, và hãy nhìn ngắm Trời Mới, Đất Mới đang nảy sinh ! Con đừng sợ gì cả, vì Thú Vui của Cha là ban cho con vương quyền đó, không phải ngày mai hay một ngày gần đây, mà ngay hôm nay. Con có thể chấp nhận rằng: ngày hôm nay mọi sự có thể xảy đến ? Con đã chuẩn bị cho các biến cố tuyệt vời nhất sắp xảy đến chưa ? Điều đó giúp cho sự việc mau đến và chỉ có cái tốt nhất mới xuất phát từ mọi hoàn cảnh thôi.
Thật vậy, chính vì con tìm cái tốt nhất trong mọi hoàn cảnh mà con giúp cho nó được biểu hiện ra. Bởi hành động rất tích cực đó, con tạo nên những điều kiện tốt, môi trường tốt cho việc trổ sinh ra cái mới. Con cũng giống như người nữ hộ sinh, sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách có thể, để làm cho cái mới được ra đời.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con nhận thấy rằng tất cả những gì Cha dạy cho con suy nghĩ và hành động thì hình như Cha đã dùng đầu óc con, tay chân và miệng lưỡi con để thực hiện. Cha như gà mẹ tục tục dẫn đàn con đi kiếm mồi và dạy cho chúng nhận ra mồi. Và trong quá trình này Cha tập cho chúng con lớn lên. Cha ơi ! Gà con của Cha đang bám sát chân Cha đây, nó được no nê, sung sướng vô cùng và cuộc đời nó cứ diễn biến như nó phải diễn biến, miễn là nó luôn luôn ở bên Cha đi theo tiếng "tục tục" dạy dỗ của Cha.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung