Tìm Kiếm

13 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trảNgày 13 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Chỉ khi nào Cha có thể hoạt động trong và qua những tâm hồn rộng mở và có thiện chí thì những biến cố lạ lùng mới có thể xảy ra. Mọi tâm hồn đang chứng kiến những sự kiện đó, đều thấy được Bàn Tay của Cha và công nhận rằng, tự bản thân họ, họ chẳng có thể làm được.Họ biết rằng Cha thực sự hoạt động trong họ và qua họ, và như thế, họ mới hiểu biết Cha và yêu mến Cha. Cho nên, con đừng bao giờ quên tạ ơn cho mọi biến cố của cuộc đời. Con hãy giữ tâm hồn cởi mở và tinh thần khoáng đãng khỏi mọi tư tưởng tiêu cực, để con không còn phải mất thì giờ tháo gỡ những lối tư duy không còn thích hợp nữa mà nó còn làm cho cái mới bị khựng lại.
Con hãy luôn nhớ rằng cái gì là đơn giản, đó là dấu ấn của Cha. Do đó, khi cuộc đời trở nên quá phức tạp đối với con, con có thể biết chắc rằng con đang không đi trên đúng đường lối, và con cần phải trở lại đúng đường ngay càng mau càng tốt. Con hãy như đứa trẻ nhỏ, đơn sơ và không phức tạp, và con hãy vui hưởng trọn cuộc đời !
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con sợ Cha muốn gì chứ muốn con chỉ đơn giản như trẻ nhỏ thì điều này thật đúng sơ thích của con. Con tạ ơn Cha vô cùng, đã cho con sẵn có một tâm hồn đơn sơ, với cuộc sống đơn giản, con sẽ mãi mãi là chú gà con bên nhà gà mẹ, chăm chú theo mẹ và say sưa giữa những tiếng "tục tục và chiêm chiếp" của Mẹ con nói với nhau, vì chú gà con này cũng lắm điều tâm sự để được gà mẹ dạy dỗ chỉ bảo và cả răn đe nữa. Ôi, con vô cùng cám ơn Gà Mẹ !
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung