Tìm Kiếm

21 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trảNgày 21 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Con hãy cố gắng sống vượt quá bản thân, vượt quá sức mình và khả năng mình, hầu cho xung quanh con ai cũng thấy là chính Cha đang hoạt động trong con và qua con. Nhờ đó, những tâm hồn không niềm tin và hy vọng, lại hiểu biết được Cha, không phải nhờ những lời giảng dài dòng mà do một cuộc sống trực tiếp và đầy biểu lộ. Nếu con không sống như vậy, con sẽ không thể nhận ra Cha đang dẫn dắt và làm người bạn đường của con mà con đã cống hiến trọn cuộc đời cho Cha, để phục vụ Cha. Con hãy rút chân lên khỏi đáy biển và bơi ra khơi, đi sâu vào những vùng xa lạ với đầy niềm tin và hy vọng tuyệt đối, biết chắc rằng không một sự dữ nào sẽ đến với con, bởi Cha đang ở với con.
Con sẽ không bao giờ biết được điều đó nếu con không chịu làm một cái gì để tìm hiểu nó. Con hãy dám chơi liều đi, hãy để Cha cho con thấy cái gì có thể đến nếu con biết thả dây cương và trao nó cho Cha, để Cha có thể sử dụng con như Cha muốn.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Sau khi học bài học hôm nay, con thấy Cha đã trả lời cho con những suy nghĩ của con hôm qua. Cha cho con bằng chứng là Cha thật sự ở với con trong cuộc đối thoại với Cha và Cha đang tiếp tục dẫn dắt và khích lệ con bước ra khơi, đi sâu vào vùng xa lạ đang diễn ra trước mắt con. Nhưng Cha cũng biết sự yếu ớt non dại của con và Cha bảo con phải dám chơi liều, cứ thả dây cương cho Cha. Vâng, con dám liều chơi với Cha, với Cha con sẽ thắng, con quyết sẽ chiến đấu dưới ngọn cờ của Cha.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung