Tìm Kiếm

25 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 25 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Mỗi ngày, mỗi ngày con lại trở nên tràn đầy và thẩm thấu sự hiểu biết về Chúa Ki-tô. Con có khả năng bước đi trong ánh sáng và trở nên một với ánh sáng, cho đến khi không còn bóng tối trong con và trong quá trình đó, con càng đem nhiều ánh sáng vào thế giới.
Con phải nhận định rằng mọi sự đều bắt đầu từ nơi con. Con phải dọn dẹp ngôi nhà của con trước tiên, và phải có niềm tin và hy vọng rằng, con có thể làm được điều đó và rồi con làm điều đó. Chính cái ở trong con nó mới giãi chiếu ra bên ngoài. Đó không phải là một việc phải chống trả, mà là một cái gì tự nhiên như thế, nếu con để nó được tự nhiên, trong lúc lòng và trí con tràn đầy tình yêu và sự thông cảm. Tình trạng tâm linh hướng thượng như thế, thì lan tràn cả trong không khí mà con hít thở. Con hãy hít nó vào thật sau và để cho cả hồn xác con chìm ngập trong đó. Nhưng nó thật là quá lớn lao mà con không tài nào chứa đựng hết được; Vậy hãy thở nó ra và cứ tiếp tục ở trong sự chuyển động và thăng trưởng đó.
Lời đáp trả:
Ôi Cha ! Con không ngờ Cha đang đáp trả những suy nghĩ của con hôm qua. Rõ ràng là Cha đã lắng nghe con và tiếp tục những suy nghĩ của con, và dạy bảo con thêm. Con vô cùng cảm tạ Cha. Bây giờ con phải làm gì để lại đáp trả Cha cho những lắng nghe và dạy dỗ của Cha ? Chớ chi những bay bổng của lòng trí con chỉ còn biết lởn vởn trên những tư tưởng của Cha thay vì nó thường chập chờn trên những tiềm năng ích kỷ, vụ lợi, háo danh hay cố chấp của bản năng. Nếu còn những sự cố trên, thì làm sao con có thể hòa nhập được với Ánh Sáng của Cha. Ôi xin Cha hãy cứu chữa con với.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung