Tìm Kiếm

17 tháng 12, 2015

Carolling ngày 15-16/12

Mời cả nhà cùng xem lại loạt hình ảnh trong mấy ngày qua:
Ngày 15/12 tại nhà bạn Anna Kiều Thị Mộng Huyền


***
Ngày 16/12 tại nhà cô Teresa Bùi Thị Ngọc Diệp

***
Và cũng cùng ngày là nhà chị Maria Tống Thị Kim Ngân cùng bạn Michael Tống Vĩnh Lộc
Chương trình Carolling của ca đoàn Thánh Linh vẫn tiếp tục diễn ra cho đến gần ngày Chúa đến...