Tìm Kiếm

5 tháng 12, 2015

Đức Phanxicô nhận giải “Nhân từ với động vật”

(Hình vẽ: Raphael Zbinden)

(Hình vẽ: Raphael Zbinden)

Cơ quan Phi Chính Phủ PETA, Người đối xử tốt với động vật (People for ethical treatment of animals) ở Anh đã chọn Đức Giáo hoàng là “nhân vật của năm”.
Theo nhật báo Anh “Catholic Herald” đăng ngày 1 tháng 12 thì Đức Giáo hoàng được chọn vì ngài kêu gọi tôn trọng môi trường và đối xử tốt với động vật.
Trong Thông điệp “Chúc tụng Chúa” công bố vào tháng 6 vừa qua, Đức Giáo hoàng tuyên bố: “Mọi đối xử tàn bạo với bất cứ một tạo vật nào là đi ngược với phẩm giá con người (…)Ngày nay chúng ta phải cương quyết loại bỏ sự thống trị tuyệt đối của loài người trên các tạo vật khác do nghĩ rằng mình được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa và có sứ mệnh thống trị quả đất. (No 67).

Bà Ingrid Newkirk nữ giám đốc PETA nhấn mạnh, năm 2015 Đức Giáo hoàng “đã truyền tải một sứ điệp kêu gọi phải đối xử tốt với tất cả mọi sự, không phân biệt tôn giáo hay giống loài”. Bà nói thêm, trên cương vị lãnh đạo hơn một tỉ người công giáo trên khắp thế giới, các huấn dụ của Đức Giáo hoàng liên kết với việc tôn trọng động vật đã làm cho rất nhiều người xúc động.
(phanxico.vn)