Tìm Kiếm

19 tháng 12, 2015

Carolling ngày 18/12

Tại nhà chị Teresa Nguyễn Thị Ngọc Linh

Bắt đầu thưởng thức tài nghệ nấu nướng của chị Ngọc Linh

Chụp hình lưu niệm cùng gia đình ^_^