Tìm Kiếm

23 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 23 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Hãy cho Cha cơ hội để hành động trong con và qua con, để những kỳ công và vinh quang của Cha được thực hiện ! Hãy luôn luôn để trước mặt con hình ảnh Tình Yêu vô bờ bến của Cha, sự phong phú dồi dào của Cha, những kỳ công và Vinh Hiển của Cha. Hãy giữ lấy hình ảnh của Trời Mới và Đất Mới, của Thiên ý Cha đang thực hiện, của sự an bình và hài hòa nơi trần thế, của những ý định tốt lành cho mọi sự. Hãy luôn giữ trước mặt con, hình ảnh những đô thị vĩ đại của ánh sáng, ở đó sẽ bình an và tình yêu ngự trị, chúng đang trổ lên khắp nơi trên thế giới. Con đừng bao giờ làm mất đi những hình ảnh đó, bằng chính việc gìn giữ cho nhãn quan vững chắc và rõ rệt trong con mà con giúp cho nó đến, và để con thấy những kỳ công đó được biểu lộ trong chương trình của trần thế này, để mọi người được chiêm ngưỡng. Viễn tựơng càng rõ, nó càng mau được thực hiện. Con hãy liên lỉ tạ ơn Cha, vì mắt con đã được mở ra và con biết phải làm gì. Bây giờ con hãy đi và hãy làm, mà không cần phải suy nghĩ về điều đó nữa !
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con rất mong muốn được Cha hành động trong con, qua con, con van xin Cha điều đó !
Bằng tất cả tự do của con, con xin trao lại Cha trọn vẹn cái tự do của con. Xin Cha hãy thực hiện ý muốn của Cha trên con. Cha hãy làm mau đi, làm gấp đi. Cây viết chì đã sẵn sàng trong tay Cha, hỡi Họa Sĩ tuyệt vời của con. Bức tranh tổng thể của Cha sẽ đẹp biết bao !
Cha ơi ! Con khao khát cho Nước Cha trị đến !

Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung