Tìm Kiếm

28 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 28 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Hãy có sự thống nhất trong cái khác biệt ! Con hãy nhìn xem biết bao con đường, nhưng cùng dẫn đến một tâm điểm, là Cha, mỗi con đường đều khác, nhưng mỗi con đường đều dẫn đến cùng một hướng. Chúng càng tiến gần đến trung tâm điểm thì sự nên một lại càng mạnh, cho đến khi tất cả đều là Một với Cha, và không còn sự khác biệt nào nữa mà chỉ còn là sự Duy Nhất toàn vẹn. Cũng như con thường thấy rất nhiều những trung tâm ánh sáng khắp nơi trên thế giới. Khi hoàn cảnh thế giới trở nên đen tối hơn, và những bóng tối càng chồng chất lên, thì những tâm điểm ánh sáng kia lại càng rực sáng, cho đến khi ánh sáng khuất phục mọi bóng tối.
Cần phải có một hình ảnh rộng lớn hơn về những gì đang diễn biến, nhưng cũng rất cần phải xác nhận rằng mọi sự đều bắt đầu từ con. Con hãy nhận biết rằng những gì đang diễn biến nơi mỗi con người, đều bật lên trong thế giới và giãi chiếu ra trong bối cảnh nhân gian. Vì thế sự bình an của tâm và hồn là điều rất trọng yếu nơi con, và cũng vì thế mà sự hài hòa, sự cảm thông và tình mến sâu xa phải tuôn chảy giữa con và mọi người.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Những khác biệt mà con gặp phải sao nó khó thống nhất quá ! Đến nỗi con phải dứt ra để tránh những va chạm. Hình như sự phong phú của Cha muốn sự cá biệt mà con phải tôn trọng. Nhưng Cha luôn vẫn là tâm điểm qui tụ của chúng con, để cùng nhau làm nên một tâm điểm sáng hòa nhập vào Ánh Sáng Duy Nhất là Cha. Chớ gì sắp đến lúc các anh sáng hòa nhập để Ánh Sáng tập kết xua đuổi được mọi bóng tối dương gian.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung