Tìm Kiếm

17 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 17 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Khi con tiếp xúc với Cha và thật sự khao khát làm theo ý Cha, thì mỗi hành động của con, con cũng phải nói lên điều đó, không phải để lợi ích cho riêng con mà cho cả một tổng thể. Cuộc đời này chỉ dành cho những tâm hồn biết dâng hiến trọn vẹn, tha thiết quên mình và trở nên thành viên của tổng thể. Đối với đa số, điều nay không dễ, vì có rất nhiều tâm hồn không muốn từ bỏ cá tính của mình. Họ muốn bám xiết cái mà họ gọi là "quyền lợi" của họ, và làm đúng cái họ muốn, mà chẳng cần nghĩ gì đến ai khác. Vì thế, nếu có bao giờ con cảm thấy cuộc đời không như con muốn, và con không được hòa hợp lắm với tổng thể, lúc đó con hãy lấy ít phút để tìm ra nguyên nhân của sự bất hòa đó trong con, chứ đừng đi tìm một vật thí nào mà đổ lỗi trên nó. Còn khi con nhận ra nguyên nhân là chính từ con, thì tức khắc con có thể điều chỉnh nó ngay.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con tin rằng con đang đi trên đường hướng của Cha, những gì Cha cần ở con thì Cha đã cặn kẽ và kiên trì dạy dỗ con, và con cũng đã cố gắng nghe theo lời Cha. Con làm những điều đó thật sự không phải vì con mà vì yêu Cha, để đáp lại Tình Yêu bao la của Cha dành cho con mà con hằng ngày vẫn được cảm nghiệm. Vậy con còn những gì cần phải sửa đổi xin Cha cứ từ từ dạy bảo con và con rất tin vào tài sư phạm của Cha, và con cũng tin vào sự đáp trả nồng nhiệt của con.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung