Tìm Kiếm

30 tháng 12, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 30 tháng Mười Hai
Tiếng thì thầm:
Con là tay của Cha, chân của Cha: Cha phải làm việc trong con và qua con để mạc khải những Kỳ Công và Vinh Hiển của Cha. Cha phải dùng con để cho Nước Cha trị đến, cho Trời mới Đất mới được thực hiện. Bao lâu con chưa ý thức được là Cha đang cần con, thì con còn cứ tiếp tục nghe nói về Trời mới Đất mới thật kỳ diệu đó, nhưng con sẽ không được chiêm ngưỡng nó, sẽ không được sống ở nơi đó và sẽ không được nó ảnh hưởng đến con và xung quanh con. Ước mơ hão huyền thì có ích gì ?
Ước mơ phải được hiện thực, và chỉ hiện thực khi con bắt đầu sống nó và ngưng không nói về nó. Nếu con thấy một người đang bị chết đuối mà con cứ đứng ở trên bờ mà khuyên bảo nó phải làm thế này thế kia thì không ích lợi gì lắm. Con phải nhảy xuống nước và làm một cái gì để giúp nó. Cho nên đọc được nhiều điều về cách tạo dựng Trời mới Đất mới, hay học được nhiều điều về nó thì có ích gì cho lắm. Con phải bắt đầu sống nó ngay bây giờ thì nó sẽ đến mau hơn !
Lời đáp trả:
Vâng, thưa Cha ! Mầu nhiệm Nhập Thể của Cha thật lạ lùng. Ôi ! Cái xiềng xích của Cha quá nặng nề ! Nó trói buộc Cha một cách tàn nhẫn ! Nó đã làm Cha đau khổ biết bao ! Vì Cha quá phải lệ thuộc vào chúng con, là những tạo vật của Cha, nhưng nhiều khi lại làm chủ những hành động của Cha. Từ nay Cha hãy làm chủ tay chân của Cha đây. Đó là giao ước giữa chúng ta. Con, bên A, Cha, bên B. Con có thân xác, Cha có linh hồn, con có vật chất, Cha có tinh thần. Hai bên phải làm sao nên Một. Xác phải để cho linh hồn điều khiển. Vật chất phải làm theo tinh thần. Linh hồn phải bảo đảm cho thân xác sự bình an hạnh phúc. Tinh thần phải luôn hướng dẫn vật chất đến cái Chân Thiện Mỹ toàn hảo. Và thời hạn là cho đến khi thân xác nhắm mắt xuôi tay. Amen !
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung