Tìm Kiếm

1 tháng 11, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả

Ngày 1 Tháng Mười Một
Tiếng thì thầm:
Ở trong thiên nhiên thì không có cố gắng cũng không có căng thẳng! Một hạt giống triển nở theo một chu kỳ toàn diện của nó. Nó chẳng phải làm gì cả; nó chỉ việc để cho chu kỳ đó làm việc. Tất cả những gì con phải làm là để cho mọi sự được làm. Tại sao con không để cho mình biến thành một con bướm lộng lẫy? Con hãy ra khỏi cái vỏ kén đó, ra khỏi cái không gian kềm hãm đó, khỏi những giới hạn của não trạng con, và khỏi những suy tưởng hay chết của con?
Khi một con rắn lột da, nó quằn quại từ từ ra khỏi cái vỏ cũ rồi để lại đằng sau, nó khô héo đi và tan rã ra. Trong khi lớn lên và to ra, con cua tràn ra khỏi cái vỏ cứng của nó, và làm mọc lên một cái khác lớn hơn và đẹp hơn. Một con chim làm vỡ cái vỏ trứng của nó và trổ ra ngoài, hoàn toàn thay đổi. Nó trở nên tự do, tự do, tự do! Đó là điều đang đợi chờ con. Một sự tự do mới mẻ, một niềm vui mới mẻ, tất cả một thế giới mới đang chờ đợi mở ra và đón tiếp con. Khi con thật lòng muốn từ bỏ những lề lối cũ, những suy nghĩ và ý tưởng hẹp hòi, và chấp nhận được biến đổi.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Đây cũng là một giải đáp của Cha cho những lo lắng của con. Từ nay, dù ở vị trí nào, ở hoàn cảnh nào, nghĩa là cứ đúng như con đang là, và trong sự liên tục hướng về Cha, hướng về anh em, là con cứ yên tâm để Cha hướng dẫn, không một lo lắng băn khoăn, vì công trình vẫn đang tiến hành dưới sự điều khiển của Cha.
Vâng, Cha ơi! Con hoàn toàn tin tưởng vào Cha cho cuộc đời còn lai của con.
Tác giả: Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung