Tìm Kiếm

17 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 18 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Cha là nơi con trú ẩn và là sức mạnh của con, một sự trợ giúp luôn có mặt trong những lúc đau buồn và khó khăn của cuộc đời. Con hãy tập kêu lên Cha, nương tựa vào Cha, múc kín ở nơi Cha, đặt tất cả niềm tin và cậy trông vào Cha, và, nếu con làm được điều đó thì mọi khó khăn và mọi vấn đề sẽ tự tan biến hoàn toàn.
Luôn luôn có một lời giải đáp tuyệt hảo cho mỗi vấn đề. Con hãy tìm đi rồi sẽ thấy. Con đừng mất thì giờ mà than vãn về những khó khăn của mình rồi thương thân trách phận, nhưng hãy vươn lên trên tất cả những nỗi niềm đó ! Con hãy cảm tạ vì lời giải đáp luôn sẵn đó, ngay bên, khi con biết rộng mở tâm hồn mình, và khi con tin chắc điều đó, thì lời giải đáp đã ở đó, sẵn sàng để được đưa vào thực hành, khi con biết biết giữ tâm hồn bình thản. "Chớ chi con được biến chuyển bởi một não trạng đổi mới." Con có thể giải quyết mọi vấn đề, chỉ nguyên bởi cái con biết rằng lời giải đáp đang có đó, khi con bình tĩnh và dành thì giờ để tìm ra nó. Con hãy ngưng cái chuyện đi vòng vo, vô ích. Hãy kêu lên Cha !
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Sao Cha tốt với con đến thế ! Mà con có là gì đâu ! Làm như Cha phải nài nỉ van xin con hãy đón nhận lấy ơn nhưng không của Cha. Vâng! Như Cha đã nói: Hãy đến mà ăn uống no nê những thức ăn thức uống thật ngon Cha đã dọn sẵn cho con mà không phải trả tiền gì cả ! Con chỉ việc đến mà ăn uống cho thoả. Ôi, tấm lòng đại lượng vô bờ. Xin hãy cho con một chút xíu tấm lòng đó của Cha để cuộc đời con được biến chuyển, con tin vào điều đó. Con vô cùng cảm tạ Cha.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung