Tìm Kiếm

6 tháng 10, 2015

Tiếng thì thấm và lời đáp trả


Ngày 3 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Con đang mang một trách nhiệm to lớn, bởi Cha đã đổ trên con tất cả những ơn phúc tốt lành và hoàn hảo. Bàn chân con đã được đặt trên con đường dẫn đến Trời Mới, và con càng ngày càng tiến sâu vào đó, liên tục, và con đang bắt đầu là thành viên của nó.

Con không thể tự bào chữa nữa, khi con bỏ không làm điều con phải làm, mà nói rằng con không biết hoặc con không để ý tới, bởi con có trách nhiệm về mỗi việc làm của mình. Con biết thế nào là làm chủ tư tưởng và hành động của mình; vì thế, hãy làm đi!
Con đừng bao giờ cố ẩn trốn ở đằng sau sự không biết, mà hãy nhớ rằng con đang chứa đựng ở trong con tất cả sự hiểu biết, tất cả sự khôn ngoan, tất cả sự tinh tường; và chỉ đơn giản là hãy múc ở đó, luôn mãi, những dự trữ vô tận đó. Con hãy cảm tạ muôn đời bởi con biết sự thật đó và bởi đó là sự thật sẽ giúp con làm được điều con phải làm. Con hãy hoàn toàn ở trong sự bình an !
Lời đáp trả:
Cha ơi! Hôm nay là một ngày tất bật công việc đối với con và con cảm thấy như con đã bỏ quên Cha. Và cũng đã có những hành động bị điều khiển bằng bản năng mà con muốn hoàn toàn xoá nó đi bằng những vượt qua bản năng, bằng những cái nhìn cầu cứu lên Cha. Những cái tốt luôn có thể khỏa lấp trên những cái xấu và làm nó tan biến đi. Đó cũng là giá trị của sự cứu chuộc mà Cha muốn đổ trên mọi tội lỗi của loài người trong đó có tội lỗi của con. Con xin hứa từ nay sẽ làm chủ tư tưởng và hành động của con hơn. Con cảm ơn Cha và xin Cha tha thứ.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung