Tìm Kiếm

6 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 4 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Làm sao con có thể hy vọng sống một cuộc sống nội tâm sâu sắc nếu con không sẵn sàng dồn hết sức lực vào đó ?

Con không thể sống bằng những kinh nghiệm, những vinh hiển và những chiến thắng của người khác, bởi họ có sự Hợp Nhất với Cha. Đây là một việc mà con phải tìm tòi và tự khám phá ra. Con hãy bắt đầu ngay bây giờ để tự mình suy nghĩ, tự một mình đứng trên đôi chân của mình, và thôi đừng dựa dẫm vào ai khác nữa. Khi một người nào đó phải chống trên đôi nạn mà đi trong một thời gian, lại không chịu quăng nó đi để cố gắng mà tự bước đi, không cần đến nó nữa, người đó phải trải qua một cuộc đời luôn lệ thuộc vào nó và sẽ hoàn toàn đánh mất đi cách sử dụng đôi chân của mình.
Vì thế, điều trọng yếu đối với con là phải đứng trên đôi chân của mình, về mặt tâm linh, và nhận lấy sự soi sáng từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Mỗi người sẽ nhận lấy nó một cách khác nhau. Không có một kiểu mẫu làm sẵn. Con hãy tìm ra cách riêng của con và hãy bắt đầu sống nó ngay từ bây giờ.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Cha biết rõ là con không dựa vào ai khác là dựa vào Cha. Mà Cha cũng muốn như thế mà ! Khi một đứa bé đã biết đi rồi thì nó không còn thích đứng ở trong cái vòng ôm giữ lấy nó để đi nữa mà nó muốn tự mình bước đi và sung sướng thấy mình đi được. Con cũng vậy. Nhưng chỉ khi nào "Lực bất tòng tâm" con mới kêu lên Cha để Cha cứu vớt con như Cha mẹ bảo vệ đứa con khờ dại yếu đuối của mình vậy.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung