Tìm Kiếm

6 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 1 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Con hãy học để thật sự biết lạc quan và hãy trông chờ cái tốt nhất ở trong mọi việc con làm. Hãy nhớ rằng con có khả năng làm điều đó và con sẽ làm được một cách hoàn hảo và sẽ không có gì để làm cho rồi, cho lẹ, trong các công việc hay trong cuộc đời con. Con hãy đơn giản làm mọi việc vì Cha, cho Danh Cha, và như vậy, con chỉ có thể làm với lòng mến và do đó, sẽ đi tới sự tuyệt hảo. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho ngoại diện của con và cách đối xử của con nữa. Khi con làm mọi việc vì Cha và điều mong ước lớn nhất của con là làm theo ý Cha, vì con yêu mến Cha, thì luôn luôn con sẽ làm tốt mọi việc. Con sẽ luôn luôn có một diện mạo tốt nhất và đem ra cái đẹp nhất của con, vì thế con sẽ không bao giờ thỏa mãn với bất cứ một việc gì là kém giá.

Đôi khi con cũng cần ngồi lại, coi xem con cần phải thay đổi điều gì; và, ngay lúc đó, con hãy làm điều đó. Hãy tập biết thay đổi, mọi thay đổi là cho cái tốt hơn.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Trước hết con vô cùng cám ơn Cha vì Cha đã đặt để vào tâm trí con một số suy nghĩ đã dẫn đưa con đến một vài thay đổi trong cách tư duy và hành động. Con cảm thấy thật sự Cha đang ở trong con, đang sống cuộc đời của con. Hôm nay Cha đã cho con gặp gỡ với một tâm hồn cũng đầy Cha ở trong, tuy là một đảng viên CS. Thật nhà của Cha có nhiều chỗ ở, rộng thoáng và thoải mái. Con hết lòng ca tụng sự dồi dào phong phú của Cha. Xin Cha hãy giúp con chăm sóc vườn hoa của Cha và cho nó trở nên những cụm hoa xinh tươi mỹ miều, để cuộc hội ngộ của chúng ta thêm tươi thắm.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung