Tìm Kiếm

6 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 5 tháng Mười
Tiếng thì thầm:
Con làm gì với cuộc đời của con? Con có đồng ý buông trôi nó, làm gì cũng được, và sống theo ý mình, không cần phải nghĩ đến ai ngoài chính mình ? Con có tự do để làm như vậy. Nhiều, rất nhiều linh hồn sống như vậy và tự hỏi sao mình lại buồn khổ và không được thoả mãn. Chính chỉ vì khi nào con tập quên mình và sống cho người khác, con mới tìm được sự bình an đích thực của con tim và hạnh phúc thật sự.
Cha đang ở đây chỉ đường cho con, nhưng chính con phải bước vào đó. Không ai khác có thể làm điều đó cho con; không ai khác có thể sống cuộc đời của con thay con. Con hãy học cho và không chỉ học nhận hoài. Tại sao lại không cho ở mức độ này và nhận ở mức độ khác ? Cuộc đời có hai nghĩa: một là cho một là nhận liên tục. Con không thể sống cho mình mà lại tìm được hạnh phúc và thoả mãn thực sự trong cuộc đời. Con hãy sống cho tổng thể, dâng hiến cho tổng thể, và hãy là tổng thể.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con phải khoe với Cha là ngày hôm nay con đã thắng bản thân được ba lần tức là con đã tập cho một cách vui vẻ. Ôi! Thưa Cha, con chỉ mong sao từ nay cuộc đời con chỉ toàn là những cho đi thật quảng đại vì con đã nhận quá nhiều và một cách nhưng không. Xin Cha hãy dạy con biết cách cho mà đừng lý luận, so đo. Nếu từ trước đến giờ con đã làm như thế, thì xin Cha cho con cơ hội để con làm lại cho tốt hơn, cho đúng cách của Cha hơn.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung