Tìm Kiếm

2 tháng 11, 2015

Họp tháng 10/2015

Đến hẹn lại lên, ca đoàn Thánh Linh đều họp mỗi cuối tháng.
Bên cạnh những việc định kì, tháng này Cha Phan-xi-cô còn phát quà cho những ca viên đã góp tay tạo dựng logo ca đoàn.
Cảm ơn 3 thành viên đã tâm huyết thiết kế biểu tượng để xây dựng hình ảnh mới của ca đoàn...
và đây là biểu tượng của ca đoàn Thánh Linh.

Cô thủ quỹ đang báo lại những hoạt động thu/chi của ca đoàn trong tháng. Và quỹ hiện tại tạm chia ra như sau:
- Quỹ từ thiện còn: 9.125.000 VNĐ và 100 CAD.
- Quỹ ca đoàn còn: 1.212.000 VNĐ.

Cha Phan-xi-cô gửi tặng các ca viên tập san Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo số mới nhất.
Và lớp GHXH vẫn diễn ra lúc 19h tối thứ ba hàng tuần tại phòng học TT Mục Vụ Ba Chuông. Mời anh chị em tham gia đông đủ!