Tìm Kiếm

5 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 5 tháng Chín:
Tiếng thì thầm:
Nếu con đã lựa chọn làm theo ý Cha và đi trên đường lối của Cha, thì con phải thực hiện điều đó với tất cả tâm hồn của con, cho dù hậu quả có là gì đi nữa. Con phải chấp nhận cái khó cũng như cái dễ trong thời gian con học tập làm theo ý Cha mà không cần suy tính và chần chừ. Chỉ khi nào con cho đi tất cả thì con mới nhận lãnh tất cả. Trong cuộc đời thiêng liêng này, con không phải chọn cho mình những miếng ngon nhất và bỏ lại những miếng khác; hoặc là tất cả, hoặc không gì hết. Có nhiều tâm hồn chỉ muốn trong cuộc sống này chọn cho mình những gì những gì mình ưa thích và không biết gì đến những cái không hợp với sở thích cơ bản của mình. Hành động như vậy không phải là sống đời sống thiêng liêng; đó là dành lấy và chọn lấy cái mình muốn làm, chứ không phải cái Cha muốn con làm. Con không thể chờ đợi cho mọi việc đều trôi chảy cho con nếu con có thái độ đó.
Cha cần sự phó thác toàn vẹn của con và sự cống hiến toàn thân con trước khi con có thể hoàn tất những kỳ công và những phép lạ trong con và qua con. Bây giờ con đã hiểu thì tại sao con không làm một cái gì như con đã hiểu?
Lời đáp trả:
Cha ơi! con xin dâng lên Cha mọi bất toàn của chính con và của cuộc sống đang vây bủa con, làm con day dứt khó chịu. Con sẽ cố gắng yêu mến chúng để con được nên giống Cha đôi chút, khi Cha đang thực hành sứ mạng cứu chuộc của Cha trên trần gian này, giữa anh em, con cái nhân loại của Cha.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung