Tìm Kiếm

18 tháng 9, 2015

Một năm Lòng Thương Xót để "thay đổi đời sống"


Sắc chỉ về Năm Thánh Lòng Thương Xót, với tựa đề « Misericordiae vultus » (« Khuôn mặt của lòng thương xót ») đã được giới thiệu vào chiều hôm 11/4 trước Cửa thánh vương cung thánh đường thánh Phêrô. Trong văn kiện này, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích lý do và những thời điểm quan trọng của Năm Thánh, được dự kiến ở Rôma cũng như trong tất cả các địa phận, nơi mà « các nhà thừa sai của lòng thương xót » sẽ được gởi đến. 


Đức Thánh Cha chờ đợi từ Năm Thánh này là nó sẽ mang lại « tính khả tín » cho Giáo Hội, khi gợi hứng cho các tín hữu những cử chỉ liên đới cụ thể, và cả việc nó thúc đẩy các tội nhân hoán cải.

« Đây là thời gian thuận lợi để thay đổi đời sống ! Đây là thời gian để cho tâm hồn mình được chạm đến ».

Trong Sắc chỉ này, Đức Thánh Cha nói những lời này « với những người nam và người nữ thuộc về một tổ  chức tội phạm » và với những tổ  chức tham nhũng.

Năm Thánh này cách đặc biệt nhắm đặt lại « ở trung tâm Bí tích Hòa Giải », bởi vì nó cho phép « chạm đến sự cao cả của lòng thương xót ».

Với mục đích này, Đức Thánh Cha muốn biến Mùa Chay 2016 thành một thời gian mạnh cho Năm Thánh sắp đến và Ngài trông chờ sai đi các linh mục được gọi là « những vị thừa sai của lòng thương xót ».

 « Những vị tiền hô của niềm vui tha thứ », vốn sẽ được tiếp đón bởi mỗi Giám mục trên khắp thế giới. Và đối với vị Giáo Hoàng muốn một Giáo Hội tản quyền, đây cũng là một cách thức biến Năm Thánh thành một biến cố không còn chuyên quyền Rôma nữa. « Trong các giáo xứ của chúng ta, các cộng đoàn, các hội đoàn và phong trào, nói tóm lại, nơi đâu có các Kitô hữu, thì bất kỳ ai đều có thể tìm được một ốc đảo của lòng thương xót ». Trong suốt Mùa Chay, ngài yêu cầu việc tiếp cận rộng rãi tòa giải tội, mời gọi lấy lại sáng kiến « 24 giờ cho Chúa » trong tất cả các giáo phận. Cũng vậy, Cánh Cửa của Năm Thánh sẽ không chỉ được băng qua  trong Thành đô vĩnh hằng. Tất cả các nhà thờ chánh tòa hay « các nhà thờ có tầm quan trọng đặc biệt » và các đền thánh sẽ phải mở ra một « Cánh cửa của lòng thương xót », trong suốt Năm Thánh.

Khẩu hiệu của Năm Thánh : « Thương xót như Chúa Cha »

Để cho Năm Thánh được cử hành trong tất cả các giáo phận, một bản sao của Sắc chỉ trên đây được gởi cho tất cả các giám mục. Nhưng chính ở Rôma mà Năm Thánh sẽ được khởi động. Cánh Cửa của Đền thờ Thánh Phêrô sẽ được long  trọng mở ra vào ngày 8/12, tức là kỷ niệm 50 năm kết thúc Công đồng Vatican II, mà Năm Thánh này muốn nối dài tinh thần ban đầu.

Một tinh thần thương xót, mà Đức Thánh Cha giới thiệu như là « chân trời », « từ khóa », « quả tim đập nhịp » hay « sự trỗi vượt » của mọi hành động của Thiên Chúa và của Chúa Kitô. Ngài cho thấy điều đó qua việc đọc lại những đoạn ý nghĩa của Cựu Ước, các thánh vịnh và những dụ ngôn Tin Mừng vốn biểu lộ lòng thương xót. Và đến lượt mỗi người cũng chứng tỏ lòng thương xót.

Khẩu hiệu của Năm Thánh, « Thương xót như Chúa Cha », thúc đẩy sống lòng thương xót đó. Nó kêu gọi mọi Kitô hữu thực hiện những công việc thương xót về « thể lý và tinh thần ». Trước tiên bằng những « ý hướng, thái độ, ứng xử ». Trong đời thường, Đức Thánh Cha khuyên đừng nói xấu người khác nhưng trái lại « biết đón tiếp những gì là  tốt lành nơi mọi người » và từ bỏ « thái độ hung hăng phá hoại ».

Có lòng thương xót đòi hỏi không chỉ việc lãnh nhận sự tha thứ, nhưng còn tha thứ nữa : « Thật buồn khi thầy kinh nghiệm về tha thứ luôn luôn hiếm hoi hơn trong nền văn hóa chúng ta dường nào », Đức Thánh Cha ghi nhận. « Ngay cả từ ngữ dường như đôi khi biến mất ».

Năm Thánh cũng mời gọi « trở nên trắc ẩn với mọi người », « quảng đại với mọi người ». Năm Thánh cũng phải giúp người Do Thái và Hồi Giáo xích lại gần nhau, mà lòng thương xót vốn cũng nằm ở trung tâm đức tin của họ.

Những thời gian quan trọng của Năm Thánh :

8/12/2015 : Khai mạc Năm Thánh bằng việc mở Cánh Cửa của Đền Thờ Thánh Phêrô.

13/12/2015 : Mở các Cánh Cửa của các Vương cung Thánh Đường khác ở Rôma và của tất cả các nhà thờ chánh tòa trên khắp thế giới.

Mùa Chay 2016 : Sai đi « các nhà thừa sai của Lòng thương xót » và mở rộng « 24 giờ cho  Chúa » vào Chúa Nhật thứ 4 Mùa Chay trong các giáo phận.
20/112016 : Kết thúc Năm Thánh vào ngày lễ Chúa Kitô Vua.

(st)