Tìm Kiếm

11 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 11 tháng Chín:
Tiếng thì thầm:
Bao lâu con không thực tập cái con đang học, thì con không biết được điều con học có tốt cho con không. Điều đó có thể tốt đối với người khác, nhưng nó có tốt cho con không? Con hãy nhớ rằng, con không thể chìm đắm trong những kinh nghiệm tinh thần và nội tâm sâu xa của một người khác. Những điều đó con có thể đọc, hay nghe nói đến, và nó giúp ích chi con để tìm hiểu về những điều đó. Nhưng nó tuỳ thuộc vào con để đem những điều đó ra thực hành vào cuộc sống của con nếu con mong ước sống bởi Thánh Linh, sống bằng Đức Tin. Mỗi tâm hồn đều hoàn toàn tự do để lựa chọn riêng cho mình. Con đã lựa chọn chưa? Hay chỉ đơn giản ngồi yên lành ở đó, sống những ngày còn lại của cuộc đời mình, mà nghe nói về những kinh nghiệm của người khác?
Hay là, con sẽ bắt đầu ngay bây giờ để sống một cuộc đời hoàn toàn tận hiến cho Cha, đem ra thực hành tất cả những bài học kỳ diệu mà con đã học, và nhìn xem chúng diễn biến thực sự ra sao?
Lời đáp trả:
Cha ơi! Điều con đã học được bấy lâu nay là sự phó thác toàn vẹn cuộc đời con cho Cha. Và tất cả những gì liên quan đến cuộc đời và bản thân con nữa. Con hầu như không còn biết sợ gì vì bàn tay con luôn nắm chặt Bàn Tay Cha, đôi lúc như với một cảm giác cụ thể nữa, và con đã hôn kính Bàn Tay Cha. Bàn Tay dẫn con đi dưới bầu trời xanh tươi, hay trong đêm mịt mù tăm tối...
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung