Tìm Kiếm

23 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 23 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Con không thể chơi một ván quần vợt mà cứ đứng đó với cái vợt và quả banh trong tay. Con phải giơ cái vợt lên và đánh vào trái banh để thấy nó sang bên kia, đi trên cái lưới. Con phải hành động. đức Tin của con cũng vậy. Con phải làm một cái gì để chứng tỏ cho chính mình là mọi sự đang diễn biến tốt vì con đang sống bằng đức Tin. Con càng làm như vậy, và thấy mọi sự đều trôi chảy, con càng trở nên tin tưởng, đến nỗi con sẵn sàng làm bất cứ cái gì trong đức Tin, không chút dè dặt bởi con biết rằng chúng ta cùng hành động với nhau. Mọi sự đều có thể khi con sẵn sàng làm điều đó.
Con phải tin vào khả năng của mình và bơi trước khi nhảy vào dòng nước sâu bằng tất cả niềm tin tưởng; nếu không con sẽ chết đuối. Con phải tin vào khả năng sống bằng đức Tin trước khi có thể làm điều đó. đức Tin đẻ ra đức Tin. Làm sao con có thể nói được con có tin tưởng vào Cha hay không, nếu con không thử xem điều đó có phải vậy hay không?
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Hôm nay ở buổi họp mặt thân hữu, con đã xin Mẹ Maria đặt những tư tưởng và lời nói của Mẹ trong con, con đã ra đi và tin chắc như vậy, cũng như Cha đã mặc lấy xác phàm hèn của con người. Nhưng tội thay cho Mẹ đã phải nhờ thân xác con với những tư tưởng và lời nói còn khiếm khuyết của con, vì nó vẫn là đặc trưng của con người con. Thế con mới hiều, con phải là chính con để diễn tả Cha và Mẹ bằng những hiểu biết khám phá của chính mình.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung