Tìm Kiếm

14 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 14 tháng Chín:
Tiếng thì thầm:
Phải có quân bình trong mọi sự! Con hãy làm việc cho cật lực nhưng cũng tập vui chơi cho "cật lực", và làm những gì con rất ưa thích, cho dù là gì đi nữa. Mặc cho những thú vui của con là đơn giản hay kỳ quặc, miễn là con cảm thấy ở nơi chúng một niềm vui thật sự. Khi con làm một công việc gì mà con ưa thích thì con đâu có ngại gì khó khăn; con cũng không cảm thấy mệt nhọc nhưng còn đầy phấn chấn và hào hứng. Công việc không bao giờ phải là một hình phạt, và nó sẽ không bao giờ như vậy, nếu con có thái độ đúng đắn đối với nó và con lấy làm thích thú với công việc con làm. Khi con đã có quân bình trong cuộc sống, con sẽ thấy ngay một sự tổng quát trong nó và con sẽ không còn có sự quá độ trong công việc cũng như trong thú vui. Mà cái này cũng tệ hại như cái kia. Con đừng bao giờ đem so sánh những thú vui của con với bất cứ của ai khác! Cái mà con thích làm có thể không thu hút gì ai khác.
Con hãy làm cái mà con ưa thích và hãy để cho người khác hướng về cái thu hút họ. Con hãy sống và để kẻ khác sống!
Lời đáp trả:
Cha ơi! Cái khó là làm sao con có được thái độ đúng đắn trước mọi hoàn cảnh và công việc. Nhưng con nghĩ nó cũng không khó lắm nếu con luôn sống trong sự hiệp nhất với Cha và đem Cha lên hàng đầu. Không phải vì Cha thích đứng hàng đầu, nhưng vì đó là niềm hạnh phúc của chúng con, vì đó là sống cái Nghèo nàn của Cha, trong cái đơn sơ, phó thác, trong tình thân và tự do của con cái Cha.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung