Tìm Kiếm

19 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 20 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Khi con có cảm nghĩ rằng con đã tuột xuống tận đáy dốc và con không thể bước thêm một bước nữa, hay khi cuộc đời hầu như không còn một ý nghĩa gì thì thật là một cơ hội tuyệt vời để con bắt đầu lại tất cả từ đầu! Đây là một việc mà mọi linh hồn đều có thể làm nếu họ muốn và nếu họ có thể chấp nhận, với lòng khiêm tốn, rằng cuộc đời họ chỉ là một sự hoang tàn nếu họ cứ cố khư khư giữ lấy một mình họ. Họ có thể bắt đầu lại nếu họ có lòng ước muốn dâng hiến cuộc đời họ cho Cha và để Cha quản lý nó.
Con hãy liên tục ở trong niềm tri ân cho một ngày mới, một đường hướng mới, một cơ hội mới để bắt đầu lại. Con hãy biết rằng Cha đang cần con, và khi con đang ở trong tình trạng tiêu cực, là con tự đóng cửa không cho Cha vào. Con hãy kêu gọi Cha và Cha sẽ đáp lại. Cha sẽ ở với con trong lúc khó khăn. Cha sẽ nâng con lên và sẽ đặt chân con vào đúng đường lối và Cha sẽ dìu dắt con đi. Cha luôn luôn ở với con.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Giữa Cha và con, chúng ta đã có những giao ước với nhau, chúng vẫn mãi còn giá trị, vì chúng ta luôn sống những giao ước đó, do đó con luôn hoà nhịp với Cha, và cuộc sống cứ tuôn chảy nhịp nhàng. Con thấy cuộc sống như thế quả là êm ái dịu dàng cho dù những ách của nó có đè nặng trên vai. Cha ơi! Ước chi những khám phá này được lan rộng đến với mọi tâm hồn, nhất là những tâm hồn đang xa rời Ánh Sáng của Cha.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung