Tìm Kiếm

21 tháng 9, 2015

Kỷ niệm một năm ngày cưới của Tố Quyên

Ngày 20.9 vừa qua là tròn một năm ngày cưới của cựu ca viên Tố Quyên cùng chồng là Anh Hữu Thanh, và đây là chia sẻ của Cô ấy:

Ca đoàn hy vọng đôi bạn cứ mãi như thế thêm...nghìn năm nữa nhé! ^_^