Tìm Kiếm

12 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm va lời đáp trả


Ngày 13 tháng Chín:
Tiếng thì thầm:
Con hãy biết chắc rằng không bao giờ Cha để con phải gánh vác một cái gì quá sức của con và cũng không bao giờ con phải gánh vác một mình, bởi Cha đang ở với con, mãi mãi. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau gánh vác!
Khi nào con thật sự ý thức về sự nâng đỡ đó của Cha, con sẽ không bao giờ cảm thấy gánh nặng của nhiệm vụ chồng chất trên con, cho dù nó có nặng nề đến đâu. Cha cần những tâm hồn biết cáng đáng mọi trách nhiệm mà không bị mất hút đi bởi những trách nhiệm, vì Cha cần phải làm việc trong và qua những tâm hồn hoàn toàn được dâng hiến, và sẵn sàng quên mình trong mọi sự để phục vụ Cha và phục vụ tha nhân. Con có sẵn sàng làm điều đó không? Cuộc đời này cần có sự vững chãi và sự tận tuỵ hoàn toàn. Con có kiên trì trong công việc của con cho Cha không? Con có hiến thân cho sự nghiệp của Cha mỗi ngày không? Con có tuân theo tiếng thì thầm nhỏ nhẹ nhất của Cha không? Bây giờ thì chắc con đã thấy rằng, mọi việc khi chúng ta cùng làm với nhau thì đều tốt hơn, đó là khi con yêu mến Cha thật sự và đặt Cha lên hàng đầu.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Thiên tính của Cha, Cha bỏ đâu, mà lại nói những lời quá loài người đến thế, những lời thân tình của một Thiên Chúa với con người, coi nhau như bạn bè thân thiết. Cha cần chúng con đến thế sao? Cha mất gì và được gì khi con người đến với Cha hoặc bỏ Cha? Ôi! Con thờ lạy cái Nghèo nàn của Cha, cái tự xoá và cái say mê con người của Cha!
Vâng, con rất muốn đưa Cha lên hàng đầu vì chính cái Nghèo nàn đó của Cha.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung