Tìm Kiếm

26 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 26 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Con hãy thư giãn cho khỏe và nhớ rằng mỗi công việc đều phải có thời gian của nó. Việc nào thời gian nấy, nhưng cách sử dụng nó, mới là chính yếu. Con có tận dụng nó không? và có biết quý trọng từng giây phút không? hay con phung phí thời gian và không biết đem cái chính yếu lên hàng đầu? Con đừng trở nên nô lệ của thời gian. Tại sao con lại không biến nó thành kẻ phục vụ cho con? Như vậy nó sẽ không kiểm soát con mà chính con kiểm soát nó. Con hãy chấp nhận làm từng việc một thôi, nhưng hãy làm nó cho thật tốt rồi mới làm sang việc kế tiếp. Con đừng bao giờ muốn nhìn quá xa phía trước.Con chỉ có thể sống từng lúc một thôi. Nếu con gắng lập chương trình quá xa phía trước, con có thể rất thất vọng khi sự việc không như con dự tính. Nhiều cái đổi thay có thể xảy đến và con không thể tin tưởng vào kế hoạch của mình.
Tốt hơn con hãy sống cho tròn đầy giây phút hiện tại và hãy để cho tương lai lo phần của nó,
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Với những bài học thường xuyên của Cha như thế này thì làm sao con có thể đi trệch đường, và con còn gì phải lo sợ nữa ? Nhưng phải với điều kiện con thuộc bài và làm đúng như Cha dạy. Con cũng đã từng lâu năm dạy học và rất hiểu thế nào là sự nghễnh ngãng lo ra của các học trò. Con có thất bại vì mất kiên nhẫn vì thiếu sư phạm. Nhưng điều đó không thể xảy ra ở Cha. Con tin vào sự thành công mỹ mãn của Cha trong ngành sư phạm này đối với chúng con.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung