Tìm Kiếm

25 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 25 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Con tập "cho" được như thế nào thì con sẽ "lãnh nhận" được như thế.Con hãy mở lòng ra và cho đi tất cả những gì con có thể, từ những ơn huệ mà con đã lãnh nhận. Hãy cho tình yêu của con, sự khôn ngoan và hiểu biết của con. Hãy cho cả cái hữu thề cũng như cái vô hình ! Thật vậy, con hãy cho, cho và tiếp tục cho, mà không có một hậu ý gì cho mình, không hề có một ý nghĩ là cái đó có giá đối với con hoặc sẽ có thể rút ra được cái gì từ nó. Khi con cho, con phải cho với tất cả tấm lòng và một cách sung sướng; như vậy con sẽ thấy là chỉ với hành động cho đó, nó có thể đem tới một niềm hân hoan và hạnh phúc khôn tả. Mọi tâm hồn đều có cái gì đó để cho, vậy con hãy xem con có cái gì để cho và hãy cho đi. Con cũng đừng quên rằng có nhiều mức độ cho. Con đừng chỉ cho cái gì là dễ cho, mà hãy cho cả những gì làm con đau, và, làm điều đó, con hãy lớn lên và triển nở, bởi chỉ có cái tốt nhất sẽ phát sinh từ cái con cho đó.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Làm sao con có thể cho được như Cha đã cho và mãi mãi còn cho. Làm sao con có thể yêu được như Cha và mãi mãi còn yêu như Cha đã yêu? Thế mà điều trọn lành đó Cha lại đòi hỏi ở chúng con. Có phải Cha chỉ muốn cho con tập tành, tập tành mãi cho đến chết? đIều này thì chúng con có thể làm được vì Cha luôn mãi ở với chúng con, luôn mãi hé mở cho chúng con những chân lý bất diệt và thật hấp dẫn. Con thờ lạy lòng trung thành và nhân hậu của Cha.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung