Tìm Kiếm

15 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 15 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Con luôn nhớ rằng: Khi con khao khát một cái gì khá mãnh liệt, con có thể đạt tới được. Nếu con khao khát sự hợp nhất, sự toàn thể, con có thể đạt được nếu con biết hy sinh tất cả cho nó. Tình yêu và lòng ước muốn mãnh liệt của con để nên Một với Cha cũng sẽ theo nhau như ngày và đêm mà không gì có thể ngăn cản nổi. Đây là cái luôn hiện hữu nơi đáy lòng mỗi tâm hồn, và một khi hạt giống của niềm khát khao sự hiệp nhất đó đã được vun trồng, nó sẽ mọc lên, mọc lên.
Niềm khao khát sâu sắc nhất của con là gì? Con có muốn dâng hiến tất cả cho Cha không? Con có ước muốn tháo bỏ tất cả những ơn nghĩa cá nhân nhỏ nhoi kia và những ước muốn ti tiện của con vì nó có thể là nguyên nhân của sự chia rẽ không? Chỉ có con mới có thể tự quyết định và biết được niềm ước mơ của trái tim mình. Con đừng cậy nhờ vào ai khác để nói cho con biết niềm ước mơ đó là gì. Đó là một việc mà con phải tự làm không cần một sự giúp đỡ nào bên ngoài. Cha đang ở đây để giúp con. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự giúp đỡ của Cha.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Con xin tuyên bố một lần nữa là niềm khát khao sâu sắc nhất của con là Ý của Cha trên con được nên trọn vẹn vì con tin vào Tình Yêu nồng nàn của Cha cho con, và Cha biết cái gì là tốt nhất cho con. Cha ơi! Con muốn được là Cánh Tay nối dài của Cha, là tư tưởng của Cha, là hành động của Cha, là con Tim của Cha trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung