Tìm Kiếm

30 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 28 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Con hãy luôn nhớ rằng con có thể làm một cái gì đó góp phần vào bộ mặt thế giới, bởi một sự thay đổi hoàn toàn của con tim, của não trạng và của tinh thần con. Khi con đã hiểu điều đó, con sẽ mang lấy trách nhiệm của mình, và sẽ làm một cái gì, theo chiều hướng đó; lúc đó, những thay đổi sẽ đến, bắt đầu thì khiêm tốn thôi, rồi cứ lan rộng ra cho đến khi bao choàng tất cả. Con hãy xem. nó kỳ diệu biết bao, và hứng thú thay, khi biết rằng con có thể làm một cái gì để chỉnh lại tình trạng thế giới bằng cách đổi thay trong con, và như thế, con phản chiếu những đổi thay đó ra bên ngoài. Phúc cho những ai có ý ngay lành và tâm hồn rộng mở, những ai thấy được nhu cầu của thay đổi và làm một cái gì để thực hiện điều đó ! Họ cũng như men trong bột làm cho bánh nổi lên. Không có men thì bánh sẽ không nổi, không có thay đổi, mọi sự sẽ ở tình trạng tại chỗ, ứ đọng rồi chết.
Vậy con hãy thay đổi đi và rộ nở với một niềm vui và lòng tri ân sâu đậm, và hãy luôn biết ơn vì có thể làm được điều đó. Ngay bây giờ, con hãy hành động đi.
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con nghĩ rằng với những bài học thường xuyên của Cha như thế này, tinh thần của Cha sẽ thấm dần vào con và từ đó não trạng con sẽ thay đổi và từ từ nó sẽ biểu lộ ra bằng những tư tưởng và hành động, cũng như con đang thay đổi và tiếp tục thay đổi mãi mà không hay biết, và cái thay đổi của thế giới cũng tiềm tàng như vậy. Cha ơi ! Xin hãy mở mắt con ra để thấy được một cách cụ thể con phải đổi thay cái gì trong con, vì cái nhu cầu cấp bách kia của một thế giới phải được thay đổi.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung