Tìm Kiếm

22 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 22 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Con đừng mất thì giờ vào những suy nghĩ hão huyền và những cuộc trò chuyện vô bổ. Hãy sử dụng mỗi giây phút vào những tư tưởng và lời nói yêu thương, tích cực và xây dựng. Con hãy ý thức rằng những suy nghĩ mà con dự tính có thể hỗ trợ hoặc làm hỏng; do đó hãy làm chủ những ý tưởng và lời nói của mình chứ đừng làm nô lệ cho chúng. Tại sao con không vui hưởng trọn vẹn cuộc đời? Con chỉ có thể khi con cho đi cái tốt nhất của con về thời gian, lời nói việc làm. Con hãy mở mắt và mở lòng con ra, hãy nhìn xem và cảm nhận cái tốt nhất trong mọi sự ở xung quanh con. Nếu con có lòng nhìn ra cái tốt nhất, con cứ đơn giản tiếp tục tìm cho tới khi con thấy nó; nó đang ở đó, chờ đợi con.
Có rất nhiều kỳ công trong thế giới. Tại sao con không dành thì giờ để tập trung vào đó và chất đầy nó vào cuộc đời con, để cho những gì là đau buồn, bất hạnh và bất hòa không thể còn chỗ trong con? Cuộc đời là cái gì con làm nên nó. Con sẽ làm gì với cuộc đời con?
Lời đáp trả:
Cha ơi ! đã nhiều lần đằng sau những lời nói và ý tưởng của con có những mục tiêu không mấy tốt đẹp vì chúng nhắm sai đích ! đó cũng vì con đã lạm dụng tự do của mình và đã không đưa Cha lên hàng đầu mà ngược lại con đã lấn vị trí của Cha. Nhưng dù sao con vẫn tin rằng Cha đang đứng đằng sau con để nhắc con nhớ sự hiện diện của Cha. Vì Cha biết con rất hay chia trí và hay quên ! Còn Cha thì rất kiên nhẫn và nhân hậu.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung