Tìm Kiếm

30 tháng 9, 2015

Người Việt hiện diện bên Đức Phanxicô

Trong thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới, ngày 27-9, tại Philadelphia, buổi lễ được Đức Thánh Cha Phanxicô chủ tế, người Việt Nam rất nức lòng khi có sự hiện diện rõ ràng của mình, góp phần trong buổi lễ.

Trong thánh lễ này, xơ Maria Hồng Quế OP, là người đọc bài đọc 2, Bài Thánh Thư theo Thánh Giacôbê 5,1-6. Xơ Hồng Quế, là người phụ trách Chương trình Chuyên đề Giáo dục của Ban Mục vụ Gia đình, Tổng giáo phận Việt Nam.


Trong phần lời nguyện giáo dân, một lời nguyện cầu cho Đức Phanxicô, cũng được đọc bằng tiếng Việt


Và đến cuối thánh lễ, một gia đình từ Việt Nam đã tiến lên nhận quyển Tin mừng theo thánh Luca từ tay Đức Phanxicô

Gia đình ông Vương, người điều hành một nhà máy ở Hà Nội, đã được Tòa Thánh chọn làm đại diện cho châu Á, trong thánh lễ của Đức Giáo hoàng tại Philadelphia.

092715-vuong

Anh Vương Thiên Ân, 28 tuổi, cho  biết, ‘Không lời nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc của chúng tôi khi nghe tin mình sẽ được gặp Đức Thánh Cha. Ngài là một con người vĩ đại dẫn dắt một cộng đoàn lớn.’

Gia đình của ông Vương đã nhận từ tay Đức Giáo hoàng Phanxicô quyển Tin mừng theo thánh Luca, quyển sẽ được đọc xuyên suốt Năm Toàn xá Lòng Thương xót. Và quyển Tin mừng này không chỉ cho riêng gia đình ông, nhưng ông sẽ đem theo về hàng ngàn bản nữa để phân phát cho mọi người nơi quê nhà.

image002
Một vài hình ảnh, nhưng nhiều hứa hẹn. Giáo hội Việt Nam đang nỗ lực và ngày càng lớn mạnh, và Đức Phanxicô cũng đã được lưu ý về điều này.

J.B. Thái Hòa (phanxico.vn)