Tìm Kiếm

19 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 19 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
Cha là nguồn mạch của mọi cuộc sống! Khi con hoà nhịp với Cha, mọi sự sẽ tuôn chảy nhịp nhàng. Nhiều linh hồn thường tự hỏi tại sao cuộc đời lại lắm cái thăng trầm, hay tại sao có lắm điều ác và, ngay tức khắc, họ sẵn sàng trách mắng mọi cái và mọi người, chỉ trừ bản thân họ.
Nếu con lấy thì giờ để tìm ra tại sao con lại bất hoà với cuộc sống, con sẽ thấy hầu hết là vì con không đặt những điều trọng yếu lên trên và, vì con không dành thì giờ để đi tìm thinh lặng, trong bình an và thanh thản - cái mà Cha trông chờ ở con. Điều đó đòi phải có thời gian, phải có kiên nhẫn, phải có niềm tin và trông cậy. Điều đó có nghĩa là con phải học ở bình tĩnh. Cha muốn rằng con phải học cho biết đáp ứng những vấn đề của con. Một mình con với Cha. Cha mong rằng con có thể nghỉ ngơi hoàn toàn trong Cha cho mọi sự việc, để chứng tỏ rằng sức mạnh của con, sự khôn ngoan và thông hiểu của con đều đến từ Cha.
Lời đáp trả:
Vâng! Thưa Cha, mỗi ngày Cha lại lập lại giao ước với loài người, với chính con đây, và bây giờ thì mỗi ngày con lại cũng lập lại những giao ước của con cho Cha là con hoàn toàn dâng hiến cuộc đời con cho Cha, kể cũng mấy chục năm của cuộc đời rồi kể từ ngày sinh nhật đó đến ngày sinh nhật hôm nay. Ôi một cuộc đời dài biết bao ơn nghĩa nhưng không, biết bao chờ mong nhẫn nại, quảng đại và yêu thương về phía Cha. Biết bao lừng khừng trễ nải, yếu đuối, dại dột và ngu dốt về phía con.
Nhưng nay thì đã khác, con đã tìm ra Cha ở tận đáy lòng con. Ôi kho tàng quý báu và quá xứng đáng cho con đổi lấy bằng cả cuộc đời với tất cả những gì quý báu nhất của nó.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung