Tìm Kiếm

18 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 18 tháng Chín:
Tiếng thì thầm:
Cuộc đời của con có trôi chảy không? Con có hài lòng về những việc con làm không? Con có cảm thấy bình an với mọi người không, hay cuộc sống của cọ đầy những thăng trầm? Con có thoả mãn về lối sống của con và về công việc con làm không? Con có thấy hài hoà với những người xung quanh là khó không? Con có đổ lỗi cho kẻ khác, cho thời thế và hoàn cảnh về sự bất mãn của con không? Con có cảm thấy rằng nếu con ở nơi khác thị mọi sự sẽ tốt hơn và con sẽ được bình an không?
Khi con hoàn toàn bình an trong tâm hồn thì đâu có kể chi con ở đâu, ở với ai, hay làm một công việc nào rất tầm thường hay rất thấp hèn. Không gì có thể làm con rối chí hay mất quân bình, bởi ở trong con đã hoàn toàn quân bình và hài hoà. Thay vì con đấu tranh với những hoàn cảnh của cuộc sống thì con hãy tập hoà chảy trong chúng và tìm ra nơi đáy lòng mình sự bình an và thông cảm sâu sắc kia.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Vâng, cuộc đời con đang trôi chảy trong Thánh Ý của Cha. Con sung sướng được sống trong sự hướng dẫn của Cha. Và con cảm thấy bình an với mọi người. Con sẽ cố gắng giữ sự bình an đó trong mọi thăng trầm của cuộc đời, vì Cha luôn ở trong con và hiểu rõ con. Vâng, con cảm thấy mình đang hoà chảy trong cuộc sống luôn luôn tay trong tay với Cha.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung