Tìm Kiếm

25 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 24 tháng Chín
Tiếng thì thầm:
đây là lúc quyết định, và người ta đang cần mỗi tâm hồn phải ở đúng vị trí mình phải ở. Nó được xem như một trò chơi ghép hình rộng lớn đã được ghép lại: chỉ có đúng một chỗ cần thiết cho mỗi miếng nhỏ xíu. Con có ở đúng chỗ con phải ở không? Chỉ một mình con biết điều đó. Con có cảm thấy mình hoàn toàn tan đi trong cái tổng thể và con không tạo nên một điểm nào khó chịu hay bất ổn không? Bình an, hài hòa và yên ổn phải ở trong con làm con vững vàng và ăn khớp với cái đang sắp sửa đi vào vị trí của mình.
Do đó cần phải bình tĩnh để lấy lại bình an trong nội tâm mà không gì cũng không ai có thể phá nổi nó. Con hãy giống như cái mỏ neo, mạnh mẽ và vững bền, để không một cơn giông tố nào có thể nao núng được con, hay xô đẩy con khỏi vị trí của mình. Con hãy đứng vững và biết rằng mọi sự đều rất, rất tốt lành và mọi sự đều xảy ra theo kế hoạch tuyệt hảo của Cha. Chớ gì trái tim con không bị nao núng nhưng con hãy đặt cả niềm tin, lòng cậy trông và sự an toàn của con vào Cha !
Lời đáp trả:
Cha ơi ! Con tin chắc con đang ở đúng vị trí mà Cha đã sắp đặt cho con. Cha đã đo lường kỹ càng những khả năng, những hiểu biết của con để đặt con vào vị trí này. Cha ôi ! Con còn có thể làm gì hơn được nữa không mà con đã không làm? Vì Cha là ánh Sáng, là sức mạnh là sự khôn ngoan của con. Xin hãy cho con bén nhạy hơn mãi trong lãnh vực Tin, Cậy, Mến mà Cha hằng ngày giảng dạy cho con.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Vaddy
DỊch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung