Tìm Kiếm

12 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 12 tháng Chín:
Tiếng thì thầm:
Rất nhiều linh hồn không thể chấp nhận những quan hệ yêu thương đối với mọi người. Sự phân cách đó là nguyên nhân của mọi nỗi bất hạnh trần gian này, nguyên nhân của mọi thách thức và mọi chiến tranh.
Nơi phải bắt đầu dọn dẹp cho ngăn nắp, là chính ở nơi con, và trong những quan hệ nhân bản với hết mọi tâm hồn mà con đang tiếp xúc. Con đừng chỉ tay năm ngón và phê bình chỉ trích những ai không có cảm tình với. Con hãy dọn dẹp nhà cửa con cho ngăn nắp đi! Con không thiếu gì việc phải làm ở nơi con, mà không cần phải phanh thây đồng loại của con ra, mà moi móc những lỗi phạm của họ, những thiếu sót và những sai lầm của họ. Khi nào con chấp nhận nhìn thẳng vào con, và sửa sai những gì ở trong con, con mới có thể giúp đỡ bạn bè con, đơn giản bằng những gương sáng của con, không phải bằng lời phê bình, sự bất chấp và những lời trách mắng.
Con hãy yêu mến anh em con như Cha yêu thương con! Hãy nâng đỡ họ, chúc phúc cho họ, khích lệ họ và hãy nhìn thấy cái tốt nhất ở nơi họ.
Lời đáp trả:
Cha ơi! Con đã tập nhìn thấy Cha ở trong anh em con, và đem nụ cười niềm nở để đến chào họ. Ước chi con cũng làm được như vậy đối với những người mà con không ưa thích, đối với những người đã làm hại con, chẳng qua chỉ vì họ không biết việc họ làm thôi, và nhất là đối những người tự nhiên xung khắc với con mà họ chẳng có lỗi gì cả. Ước chi con yêu mến anh em con cũng như Cha yêu thương con vậy.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung