Tìm Kiếm

23 tháng 9, 2015

Hoán cải nhờ cái nhìn thương xót của Chúa Giêsu

Hoán cải nhờ cái nhìn thương xót của Chúa Giêsu. Đây là điểm trung tâm trong bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong thánh lẽ sáng thứ hai, 21-9, tại thành phố Holguin, Cuba.

Hôm nay lễ kính thánh Mathêu, chúng ta mừng một câu chuyện hoán cải và biến đổi. Chúng ta thấy cái nhìn của Chúa Giêsu vào chúng ta có thể thay đổi lịch sử. Tình yêu trong cái nhìn của Chúa Giêsu mạnh mẽ đến dường nào, đã chấn động Mathêu.


Thánh Mathêu là một người thu thuế, kẻ bị xã hội ghét bỏ, nhưng Chúa Giêsu nhìn vào ngài không như người khác, Chúa nhìn với đôi mắt thương xót. Và với lòng thương xót, Chúa Giêsu đã mở khóa trái tim của Mathêu, cho ông tự do, chữa lành ông, đem lại cho ông hi vọng, một sự sống mới. Và đây cũng là những gì Thiên Chúa đã làm từ trước đó và cả về sau. Câu chuyện của Mathêu là câu chuyện của chúng ta. Mỗi một người chúng ta có thể nói ‘Tôi nữa, tôi là tội nhân, mà Chúa Giêsu đã nhìn đến.’ Hãy giữ khoảnh khắc đó, khi chúng ta cảm nhận cái nhìn thương xót của Thiên Chúa trong đời mình. Nếu bạn không dám nhìn vào Chúa, thì Ngài vẫn đang nhìn bạn, đang chờ đợi. Ngài luôn luôn đi trước, mở ra con đường. Chúa Giêsu nhìn quá vẻ ngoài của chúng ta, quá những tội lỗi và sai phạm của chúng ta. Ngài nhìn phẩm giá không bao giờ mất đi của chúng ta, là con cái Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến chính là để tìm những người cảm thấy mình không xứng đáng với Thiên Chúa, với tha nhân. Hãy để Chúa Giêu cũng nhìn vào bạn, và cho bạn niềm vui, hi vọng.
Sau cái nhìn, sau một lời nói, sau một tình yêu, là sứ mạng. Chúa Giêsu nhìn, và Mathêu đã gặp được niềm vui phục vụ. Chúa Giêsu chữa lành chúng ta khỏi mong muốn ra vẻ chuẩn mực, Ngài cho chúng ta nhận ra mong muốn được trở nên người nô bộc. Cái nhìn của Chúa Giêsu làm trỗi dậy hoạt động, phục vụ … Tình yêu của Chúa Giêsu chữa lành cái nhìn thiển cận của chúng ta . Chúa thách thức chúng ta hằng ngày với câu hỏi, ‘Con có tin một người thu thuế có thể trở nên một người phục vụ không? Cái nhìn của Chúa Giêsu biến đổi cách chúng ta nhìn nhận mọi sự, lòng Ngài biến đổi lòng chúng ta.
Nguyện xin Chúa cho chúng ta có thể nhìn ra người bệnh, người tù, người già và các gia đình giống như những gì Chúa Giêsu thấy nơi họ. Một lần nữa, chúng ta được kêu gọi hãy học từ Chúa Giêsu, người luôn luôn thấy những gì đích thực nơi mọi con người, vốn là hình ảnh của CHA.
Và tôi có lời khen ngợi các căn nhà truyền giáo của Cuba, một dấu chỉ hiện diện của Thiên Chúa trong vùng mình sống. Nguyện xin Đức Mẹ canh chừng cho các bạn, cho tất cả những ai thấy mình bị loại trừ. Trong tình yêu của Mẹ, nguyện xin Me bảo vệ tất cả chúng ta như đã từng chăm lo cho Chúa Giêsu.

EPA1853086_Articolo
J.B. Thái Hòa (phanxico.vn)