Tìm Kiếm

1 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 1 tháng Chín:
Tiếng thì thầm:
Con có thể bay bổng lên những tầng mây cao vút với một trái tim đầy niềm ca ngợi, và tri ân. Nhưng, cũng như con én nhỏ xíu, con phải từ đất mà bay lên, con phải làm cái cố gắng nhỏ bé đó. Không phải là một cố gắng căng thẳng; mà là một cố gắng trong hân hoan, với một tâm hồn nhẹ nhõm. Tại sao con lại cứ dính chặt với mặt đất, trong khi con có thể hành động để thay đổi toàn diện cuộc sống của con! Những mục tiêu của con phải thật cao! Càng cao bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Con hãy sẵn sàng chờ đón những biến cố kỳ diệu nhất, không phải trong tương lai mà ngay bây giờ. Con hãy tiến lên những bước thật đều và vững chãi, biết chắc rằng con sẽ đạt được mọi cái đích mà con nhắm. Tại sao con lại không làm một cái gì tích cực cho ngày hôm nay? Tại sao con không làm cho những bánh xe bắt đầu lăn đi?
Khi nào con đã làm phần việc của mình, con sẽ nhận được sự giúp đỡ, mà con mong muốn, nhưng không trước lúc đó đâu. Con hãy tin tưởng vào khả năng làm được mọi chuyện của con, bởi con kín múc chất thể của con ở trong Cha. Con có thể làm được mọi sự khi niềm tin và lòng cậy trông của con nằm vững trong Cha!
Lời đáp trả:
Cha ơi! Được sống trong sự hướng dẫn của Cha, được nằm vững trong bàn tay Cha, con đã sung sướng nhẹ nhõm như bay bổng lên những tầng mây cao xanh. Con cũng biết rằng con phải bay vút lên từ mặt đất, nơi con sinh sống làm việc, nhưng con cũng cảm thấy đất và trời như đã se duyên và hai nơi đó đã nên như Một. Và như thế những bánh xe cứ lăn đều trong sự điều khiển của Cha và con, của Trời và Đất.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung