Tìm Kiếm

1 tháng 9, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


tháng chín
Tôi được thấy một cái giếng sâu thẳm, đen ngòm. Ở miệng giếng có một cái sô cột với một sợi dây thừng. Tôi thấy, người ta thả cái sô xuống giếng và khi nó được đưa lên từ vùng tối tăm đó, thì nó đầy tràn nước trong ngần và tinh khiết.
Tôi nghe có tiếng nói:
Ở đáy lòng mỗi tâm hồn đều có sự trong sạch của tinh thần. Con hãy dành thời giờ mà tìm kiếm nó cho đến khi thấy được nó, rồi hãy làm cho nó nổi lên.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung