Tìm Kiếm

31 tháng 7, 2015

Bình chọn logo ca đoàn Thánh Linh

Chúng ta cùng xem và bình chọn nhé!

1. Thiết kế của ca viên Maria Nguyễn Thị Kim Hạnh

2. Thiết kế của Giuse Phạm Toàn Phương (em trai Chị Lũy Tố)

3. Thiết kế của ca viên Michael Tống Vĩnh Lộc