Tìm Kiếm

30 tháng 7, 2015

Chân Dung 11 Tiến Chức Linh Mục Đa Minh Việt Nam 2015

Như tin đã đưa, ngày 04.08.2015, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu sẽ chủ sự thánh lễ Truyền chức linh mục cho 11 tu sĩ thuộc Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam. Mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Tỉnh dòng nói chung và cho các tiến chức nói riêng. Sau đây là chân dung các tiến chức:


(daminhvn.net)