Tìm Kiếm

29 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 29 tháng Bảy:
Tiếng thì thầm
Khi Cha cho con biết rằng Chương Trình của Cha sẽ triển nở từng bước, thì có thể con chỉ hiểu là nó sẽ đến một cách chậm chạp. Con yêu quý của Cha, từ nay mọi sự sẽ không đến một cách chậm chạp đâu. Tuy nhiên, đó sẽ là một triển nở vì mọi sự sẽ diễn biến một cách tuyệt hảo đúng thời hạn của nó. Con hãy chấp nhận đi và đừng tìm cách làm ngưng trệ sự tiến triển của nó với lý do là con sợ cái tốc độ của nó. Tổ chức của Cha thì rất hoàn hảo. Tại sao con lại không chấp nhận nó? Thôi con đừng nuôi dưỡng trong con những chống đối mà hãy tìm ra sự tự do và vui mừng trọn vẹn, lúc đó Chương Trình của Cha sẽ triển nở. Đó là một chương trình thật kỳ diệu, và chính con cũng là một thành viên. Con cũng có một vai riêng phải đóng, do đó điều quan trọng là con phải khám phá ra vai trò của con, và ngay tức khắc. Con đừng để trễ ngày nào mà chưa tìm ra nó. Khi con dành thì giờ để giữ mình trong thinh lặng và bình yên, con sẽ thấy đâu là vai trò riêng biệt của con.
Lời đáp trả
Cha ơi! Vì Cha đã dẫn dắt con đến bước này là được nghĩ tới Cha nhiều hơn, sống chuyện trò với Cha nhiều hơn, thì không lẽ nào Cha lại không dẫn dắt con đến với vai trò đặc biệt Cha dành cho con, việc chi con phải tìm kiếm để khám phá ra nó, con chỉ biết vui mừng và tự do sống hiệp nhất với Cha và đón nhận tất cả những gì sẽ đến với con.
Cha ơi! Con bất chợt đọc lại lời đáp trả này, con mới nhận ra là con đã tìm được vai trò đặc biệt của con ngay từ hồi đó..., như con đã nói với Cha: Đó là con chỉ biết vui mừng và tự do sống hiệp nhứt với Cha và đón nhận tất cả những gì sẽ đến với con. Và cho đến ngày hôm nay con vẫn đang tập diễn vai trò đó của con cho thật xuất sắc. Cha cũng thật là một ông bầu giỏi tâm lý, đã chọn đúng con, cho vai trò đó, hoặc chọn đúng vai trò đó, cho con. Xin Cha cũng chỉ bảo cho con, diễn thật đúng vai trò đó.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung