Tìm Kiếm

28 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 28 tháng Bảy:
Tiếng thì thầm
Con hãy cầu nguyện không ngừng! Chớ gì cuộc đời con là một lời nguyện cầu liên lỉ của tình yêu và lòng tri ân. Cuộc đời thì vô cùng tốt lành, nhưng con hãy nhớ rằng nó sẽ là như con thực hiện nó. Do đó, nếu con tiêu cực, con sẽ tự lôi cuốn mình vào những việc làm tiêu cực và một đám mây đen sẽ bao phủ cuộc đời con, tách ly con ra khỏi những gì tốt đẹp của cuộc đời. Còn nếu con luôn luôn tích cực, nếu con luôn luôn thấy những khía cạnh tốt trong mọi sự và nơi mọi người, khi đó bầu trời xanh và mặt trời sẽ bao phủ con và chiếm ngự trong con.
Con hãy chất đầy cuộc đời con bằng niềm tin, yêu, hy vọng và viên mãn. Con hãy học cho biết yêu cuộc đời, bởi nếu con làm như thế, cuộc đời con sẽ là một lời nguyện cầu liên lỉ và thật là con đang cầu nguyện không ngừng đó. Lời cầu nguyện là một sự hiệp thông nội tâm với Cha, khi chúng ta cùng nhau bước đi và nói chuyện với nhau như buổi ban đầu. Lời cầu nguyện là của ăn của tâm hồn. Đó là một nhu cầu rất bức xúc của mỗi tâm hồn. Con hãy cảm thấy nhu cầu nội tâm đó và hãy đáp trả nó!
Lời đáp trả
Cha ơi! Việc cầu nguyện liên lỉ đang chớm nở trong con. Con cảm tạ Cha đã dẫn con đi cho tới đây. Điều con phải cố gắng bây giờ là nhân lên mãi những lần con nghĩ tới Cha, nói chuyện với Cha như buổi ban đầu, như lần mà chúng ta gần nhau nhất, tim trong tim, mắt trong mắt, tay trong tay, cùng một ý tưởng, cùng một mục đích, cùng một sự nghiệp.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung