Tìm Kiếm

18 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 18 tháng Bảy:
Tiếng thì thầm
Con phải học cho biết đứng vững trên đôi chân của mình, và tìm cho mình một đường lối riêng tư để thực hiện chương trình chung của toàn thể. Con chỉ việc múc ở trong Cha, mạch nước cho mọi cuộc sống và mọi tạo vật, như vậy con không thể nhầm lẫn được. Con đừng bao giờ ngã lòng vì đường đi có khó khăn, nhưng con hãy vững tâm mà tiến lên, biết rằng đó chỉ là một quãng đường khó đi, mà con đang băng qua. Con càng băng qua nó càng mau thì càng tốt, và cũng không nên phản đối và bực bội và nó, mà chỉ lưu ý đến những bài học quan trọng và cần thiết ở mỗi bước đi của mình.
Con phải học đứng cho vững, phải biết nhẫn nại, kiên trì và đừng bỏ cuộc quá dễ dàng. Con hãy luôn nhắm đích ở phía trước! Hãy biết mình đi đâu và phải làm gì, và đừng rời nó cho đến khi con thấy công việc đó đã thành hiện thực. Đối với cuộc đời này, con không được có một trái tim mềm yếu, mà phải có một sức mạnh và một sự hiểu biết về tâm linh mà không gì có thể lay chuyển và làm mất cân bằng. Chớ gì sức mạnh và sự an toàn của con được phó thác trong tay Cha!

Lời đáp trả
Cha ơi! Con tin rằng Cha đang cùng con bước đi trên con đường Cha đã vạch cho con, đó là con đường riêng tư của con. Và mỗi ngày mỗi giờ Cha sẽ chỉ cho con những bước đi, những việc làm riêng tư của nó. Và để bước đi cho vững, hành động cho tốt, con chỉ việc múc trong Cha sức mạnh, hiểu biết, tình yêu để thực hành cho đúng. Vâng, con xin phó thác cho Cha việc thánh hoá linh hồn con.
Trích sách Tiếng thì thầm và đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung