Tìm Kiếm

18 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 15 tháng Bảy:
Tiếng thì thầm
Con có thể giúp vào việc làm cho Trời của Cha xuống trần, nếu con tin rằng Cha dẫn dắt con và chỉ đường cho con đi. Con sẽ thấy mọi hướng đi ở ngay trong đáy lòng con, như vậy thì làm sao con có thể lệch hướng hay đi lạc đường được. Con hãy tìm ở nội tâm con và hãy theo những hướng dẫn đó, rồi con sẽ thấy những điều kỳ diệu nối tiếp nhau mà đến.
Không hề có thể có những giây phút chán nản nếu Cha chỉ đường và dẫn dắt con. Con hãy tìm Cha, và sẽ thấy Cha trong mọi lúc. Con không cần phải nhìn xa lắm đâu; Cha ở chính trung tâm con, nhưng con phải nhận ra Cha, một cách ý thức. Nếu con sống và rạo rực sống, và đặt nhựa sống của con ở trong Cha là con đã tạo Trời Mới và Đất Mới đó. Trong việc tác tạo này không cần phải một cố gắng nào. Cha đã từng nói :"Hãy có Ánh Sáng!" Và Ánh Sáng liền có. Bây giờ thì Cha nói:" Hãy nhìn ngắm Trời Mới và Đất Mới của Ta!" Vậy con hãy nhìn ngắm đi, hãy muôn đời tạ ơn cho chúng, và hãy ở lại trong tình yêu toàn hảo, sự bình an và hài hoà trọn vẹn!
Lời đáp trả
Cha ơi! Hướng đi ở trong đáy lòng con, vì Cha biết con chỉ một lòng muốn theo hướng của Cha, và Cha ở trong đáy lòng con. Cha ơi! Xin cho con biết rạo rực sống trong Cha, đừng để con sống máy móc vô hồn. Xin cho con say sưa với nhân loại, với tạo vật, với mọi người xung quanh con, với mọi việc con làm, vì tất cả là do Cha, vì Cha.
Trích sách Tiếng thì thầm và đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung