Tìm Kiếm

17 tháng 7, 2015

Thành viên mới trong gia đình Thánh Linh

Ngày 16/7 vừa qua, Cha Phan-xi-cô đã giới thiệu thành viên mới...

Bạn Maria Nguyễn Thị Nhã Phương
Chào mừng bạn! :)