Tìm Kiếm

20 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 20 tháng Bảy
Tiếng thì thầm
Con hãy luôn luôn trông đợi cái tốt nhất đang đến, và cũng nhớ rằng mỗi nhu cầu của con đều sẽ được lấp đầy, ngay cả như nó có vẻ khó thực hiện lắm. Con đừng bao giờ tự giới hạn mình, đừng bao giờ, cũng đừng cảm thấy rằng con trông đợi quá nhiều. Con hãy nhìn cho rõ những nhu cầu của mình, hãy nói nó lên rồi hãy tin và trông cậy tuyệt đối, những nhu cầu của con sẽ được lấp đầy. Cách làm việc đó sẽ do tay Cha.
Cha phải làm việc đó ngang qua những ống dẫn thông thương của Cha, và mọi việc đối với Cha đều có thể. Con hãy buông thả mình ra và hãy nhìn xem những việc kỳ diệu và Danh Cha đang được thực hiện, con hãy cảm tạ muôn đời và hãy sử dụng mọi sự vào việc hữu ích cho mọi người trong mọi lúc. Con không sống theo lề luật của loài người đâu, mà theo Lề Luật của Thiên Chúa; vậy mọi sự đều có thể đến trong mọi lúc. Con hãy trông đợi những phép lạ và hãy nhìn xem nó đang đến! Con hãy luôn luôn duy trì những tư tưởng về sự phong phú và dồi dào, và hãy nhớ rằng làm như thế là con đang đóng góp vào việc làm cho các thế lực trở nên hữu hiệu, và cụ thể hoá chúng. Con càng tích cực, thì những việc đó càng đến nhanh chóng.

Lời đáp trả
Cha ơi! Thế là Cha đã đáp lời con. Con đã nói lên những nhu cầu, những ước mong của con, và bây giờ thì con trông cậy tuyệt đối là chúng sẽ được đắp đầy. Con chỉ còn việc nhẹ nhàng thả mình trong tay Cha, với một ý muốn duy nhất là làm theo ý Cha, vì sự nghiệp của Cha, còn làm như thế nào, ứng xử ra sao, sẽ có Cha mách bảo cho con.
Trích sách Tiếng thì thầm và đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung