Tìm Kiếm

7 tháng 7, 2015

Mừng một tháng kết hôn của cựu ca viên Minh Trí

Thêm một cựu ca viên trong ca đoàn Thánh Linh đã tiếp bước trên con đường hôn nhân.
Ngày 7.7 là kỷ niệm một tháng kết hôn của ca viên Minh Trí. Ca đoàn Thánh Linh hy vọng hai bạn Minh Trí & Kim Ngân có thể sóng bước cùng nhau thêm 1199 tháng nữa - đúng như sự mong mỏi của hai bạn! :)
CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!