Tìm Kiếm

11 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 11 tháng Bảy:
Tiếng thì thầm

Cuộc đời đối với con là gì? Con có vui hưởng nó không? Con có trông chờ điều tốt nhất sẽ xuất phát từ nó không? Con có chấp nhận rằng nó không bắt đầu cũng không chấm dứt? Biết như thế có làm con sợ hãi và mất tinh thần không? Thái độ của con đối với cuộc sống trong lúc này là rất quan trọng, nó quyết định cho tất cả, bởi có nhiều việc kỳ diệu đang sẵn sàng triển nở, nên con cần phải nhập vào dòng chảy của nó và đừng chống lại nó. Đây là giai đoạn tiến triển không có khó khăn cũng không có tranh đấu; bởi thế, con hãy bình tĩnh, hãy nhìn xem những việc kỳ diệu đang nối tiếp nhau một cách tuyệt vời và con hãy muôn đời cảm tạ. Hãy cảm tạ vì con đang sống và đang là thành phần của những gì đang diễn tiến. Con hãy cảm tạ cho những đổi thay nhanh chóng và hãy cùng thay đổi với chúng.

Tất cả đang tiến tới cái tốt đẹp. Con đừng sợ mà hãy tiến lên trong vui mừng và hy vọng. Hãy cảm giác rằng con đang là một thành phần của tất cả cái tiến trình đổi thay, của cái tổng thể và cái mới mẻ.
Lời đáp trả
Cha ơi! Con đã bắt đầu hiểu ra đôi chút là cuộc đời không bắt đầu và cũng không chấm dứt. Từ đời đời con đã có ở trong tâm trí Cha và cho đến muôn đời con cứ tiếp tục sống trong Cha, với Cha và vì Cha. Và tất cả vũ trụ này với những biến cố lịch sử nó cũng vậy, nên con chỉ việc hoà đồng với nhịp độ dòng chảy của nó để cùng với Cha hoàn tất sự nghiệp muôn đời của Cha.
Trích sách Tiếng thì thầm và lời đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung