Tìm Kiếm

18 tháng 7, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả


Ngày 16 tháng Bảy:
Tiếng thì thầm
Cha cần đến con, sống trong sự bình an nội tâm triệt để. Con sẽ đạt được điều đó nếu con để cho lòng trí con yên nghỉ trong Cha, và nếu con có thể nâng hồn con lên cao mà chỉ nhìn thấy cái tốt nhất. Con chỉ có thể biến tình trạng thế giới này trở nên tốt hơn nếu con chấp nhận dìm mình vào đó. Con phải được miễn nhiễm chống lại bệnh tật, nếu không, cả con cũng mắc bệnh và con sẽ không còn giúp được ai nữa. Cha cần đến sự giúp đỡ của con. Cha cần con được tự do. Cha cần con hoàn toàn sống trong bình an. Như thế Cha mới có thể sử dụng con được.
Lời đáp trả
Cha ơi! Con gọi Cha từ đáy lòng con đấy! Con cũng đã gọi Cha từ đáy lòng những người con đã gặp gỡ hôm nay. Con thấy điều này là mới đối với con, và con thích làm như vậy. Chớ gì con sẽ có thói quen đó. Cha ơi! Con vẫn là cây viết chì trong tay Cha đấy. Cha hãy vẽ một bức tranh tuyệt đẹp với nó đi!
Trích sách Tiếng thì thầm và đáp trả - Eileen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả Nguyễn Thị Chung